M/Y Mariana

Renovering

Arbetet påbörjades vintern 2009 med ombyggnad av kajutan och flytt av ratten på övre däck.

Vår och sommar 2009 koncentrerade vi oss på övre däck och elektronisk utrustning i styrhytten.

Under vintern 2010 rev vi hela fördäcket för att lägga ett nytt teakdäck.

Inför sjösättningen till sommaren 2010 gjordes en besiktning av båten. Vi upptäckte då ytterligare renoveringsbehov vilket medförde att vi fick ligga kvar på land. Aktern var i dåligt skick: akterstäv och flera bord måste bytas, liksom skarndäck på båda sidor.

Det är stora ingrepp som tagit mycket tid i anspråk. Parallellt med skrov- och däcksarbeten har styrhytten renoverats, skrapats ren och fått ny fernissa samt nytt innertak har gjorts i kajutan.

Vårt mål är att bli klara till säsongen 2014.